______________________

RECHTSTAKKEN

______________________

RECHTSTAKKEN

______________________

Familierecht

De onderlinge banden binnen de familie zijn de fundamenten van ons dagelijks leven. Wanneer deze onder druk komen te staan ingevolge een breuk of een overlijden, breekt vaak een erg moeilijke en emotioneel belastende periode aan.

Ons team bouwt reeds jaren aan een uitgebreide en sterke expertise in het familierecht in de ruime zin van het woord om u in deze periode maximaal te ondersteunen.

Deze expertise laat ons toe u uitgebreid te adviseren en bij te staan bij alle mogelijke vragen en geschillen in de meest uiteenlopende familiale situaties.

Wij streven daarbij naar een efficiënte, klantgerichte aanpak, waarbij de mogelijkheden tot bemiddeling en onderhandeling naast de procedure worden afgetoetst aan de concrete omstandigheden in uw dossier.

Het kantoor zet daarnaast in op uitgebreide adviesverlening gelet op het wijzigend maatschappelijk kader omtrent de diverse samenlevingsvormen met ieder zijn specifieke regels en bepalingen.

Ons kantoor streeft daarbij steeds naar een gepersonaliseerde strategie, afgestemd op uw concrete situatie en belangen om met u preventief een aantal zaken op orde te stellen.

Tenslotte legt het kantoor zich toe op de bemiddeling, het buitengerechtelijke pad om in een vrijwillig en vertrouwelijk kader te komen tot een oplossing voor uw familierechtelijk geschil. Wij staan u bij als bemiddelaar, de neutrale derde die u begeleidt in het bekomen van een oplossing die door alle partijen wordt gedragen.

 • Personen- en familierecht
 • Echtscheiding
 • Patrimoniaal vermogensrecht
 • Bemiddeling

Contacteer ons

Vastgoedrecht

 • Privaatrechtelijk vastgoedrecht
  • Koop / verkoop van onroerend goed
  • Huur van onroerend goed (gemene huur, woningshuur en handelshuur)
  • Zakenrecht (Erfdienstbaarheden, recht van overgang, wettelijk recht van uitweg, afpaling, opstal en erfpacht, vruchtgebruikt, …)
  • Burenhinder
  • Agrarisch recht (pacht, pachtopzeg, pachtoverdracht, onderpacht, toepassing van de wet beperking pachtprijzen, …)
  • Privaatrechtelijk bouwrecht (geschillen tussen bouwheer, aannemer, architect, …)
  • Aansprakelijkheid voor gebouwen
 • Publiekrechtelijk vastgoedrecht

Contacteer ons

Verkeersrecht

U kan uiteraard ook steeds bij ons terecht voor bijstand bij procedures voor de Politierechtbank, zowel strafrechtelijk (vervolging voor overtredingen) als burgerrechtelijk (bekomen of betwisten van schadevergoedingen).

Bij verkeerszaken wordt tijdens de eerste consultatie steeds extra aandacht besteed aan de vraag of uw verzekering de kosten van uw advocaat ten laste kan nemen.

 • Snelheidsovertredingen en andere inbreuken op de Wegcode
 • Keuring/inschrijving/verzekering voertuig
 • Rijden onder invloed van drank en drugs
 • Dronkenschap
 • Slagen en verwondingen
 • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer van een verkeersongeval
 • Betwisting aansprakelijkheid voor een verkeersongeval
 • Verhaal schade aan voertuig
 • Verhalen lichamelijke schade

Contacteer ons

Ondernemings-
recht

 • Handelscontracten
 • Incasso en gedwongen uitvoering (beslag)
 • Opstellen van algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden
 • Insolventierecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO)
 • Faillissementsrecht
 • Beveiligingsinstrumenten tegen onvermogen (zekerheden, hypotheek, pand, …)

Contacteer ons

Ondernemingsrecht

 • Handelscontracten
 • Incasso en gedwongen uitvoering (beslag)
 • Opstellen van algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden
 • Insolventierecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Wet Continuïteit van Ondernemingen (WCO)
 • Faillissementsrecht
 • Beveiligingsinstrumenten tegen onvermogen (zekerheden, hypotheek, pand, …)

Contacteer ons

Administratief recht

Contacteer ons

Jeugdrecht

 • Jeugddelinquentie
 • Verontrustende opvoedingssituaties
 • Bijstand minderjarigen en ouders voor de jeugdrechtbank

Contacteer ons

Verbintenissen- en contractenrecht

 • Bouwrecht
  • Bijstand aan particulieren, bedrijven, aannemers en architecten naar aanleiding van geschillen inzake de uitvoering van bouwwerkzaamheden.
  • Bijstand in procedures voor de Rechtbank, desgevallend in kortgeding, en bij expertises.
 • Huurrecht
  • Bijstand bij problemen inzake gemene huur, handelshuur, woninghuur en pacht met inbegrip van het voeren van de nodige procedures.
 • Kooprecht
  • Bijstand bij geschillen inzake koop/verkoop zowel van onroerend goed als van roerende goederen of de redactie en nazicht van koopovereenkomsten.
 • Opstellen van algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden
 • Geschillen inzake andere bijzondere overeenkomsten  (lening, bewaargeving, …)

Contacteer ons

Aansprakelijk-
heidsrecht

 • Schadedossiers
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden
 • Verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen, …)

Contacteer ons

Aansprakelijkheidsrecht

 • Schadedossiers
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden
 • Verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen, …)

Contacteer ons

Incasso

 • Invordering van facturen zowel tegen handelaars als particulieren
 • Protest en betwisting van facturen
 • Verdediging tegen de invordering van facturen
 • Opstellen algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden

Contacteer ons

Bemiddeling

Het kantoor heeft oog voor het buitengerechtelijke pad om in een vrijwillig en vertrouwelijk kader te komen tot een oplossing voor uw familierechtelijk geschil met behulp van een bemiddelaar.

De bemiddelaar begeleidt u als partijen naar een oplossing op maat voor uw geschil, waarbij u ruimer en creatiever conflict-oplossend kan werken dan in een strakke procedure. Een door partijen bereikte oplossing, gedragen door ieder van hen, biedt een aanzienlijke garantie voor succes op lange termijn.

Wij streven hierbij naar een snelle, efficiënte en kostenbesparende aanpak.

Contacteer ons

© 2017-2020 Advocatenassociatie Van Hove & Vervaeck
Privacy policy
Cookie policy

Proudly created by NoviTech