______________________

TARIEVEN

______________________

TARIEVEN

______________________

Advocatenkantoor VAN HOVE & VERVAECK staat voor duidelijkheid en transparantie, ook wat de kostprijs van uw advocaat betreft.

De kostprijs van uw advocaat bestaat uit twee componenten, enerzijds het ereloon dat wordt uitgedrukt in een tarief per uur en anderzijds bepaalde kosten die worden doorgerekend.

Ons kantoor hanteert ereloontarieven die variëren tussen 125,00 EUR en 250,00 EUR per uur naargelang de complexiteit van de zaak, de noodzakelijke graad van specialisatie, de spoed waarmee bepaalde procedurehandelingen moeten gesteld worden, …

Tijdens de eerste consultatie worden er met elke cliënt afspraken gemaakt omtrent het ereloontarief dat zal worden toegepast in een welbepaald dossier.

Bij uitzondering kan er door ons kantoor ook gewerkt worden volgens een waardetarief, bepaald aan de hand van de inzet van het geschil, of een vooraf besproken forfaitair bedrag.

Een modelovereenkomst is ter beschikking om de gemaakte afspraken bevestigd te zien.

Het is bovendien vaak zo dat de tussenkomst van uw advocaat gedekt wordt door een rechtsbijstandsverzekering, in welk geval uw verzekeringsmaatschappij ons betaalt.

Wij kijken deze mogelijkheid steeds na bij elke eerste consultatie.

U kan ons ook steeds vrijblijvend contacteren voor een eerste consultatie waarop een eerstelijnsadvies wordt verstrekt zonder dat er vervolgens een dossier wordt geopend.

In dergelijk geval betaalt u forfaitair 40,00 EUR per begonnen halfuur.

Een volledig overzicht van de kosten die door ons kantoor worden aangerekend, vindt u terug in onze algemene voorwaarden.

© 2017-2020 Advocatenassociatie Van Hove & Vervaeck
Privacy policy
Cookie policy

Proudly created by NoviTech